FIT Biotech är ett av Finlands mest innovativa biotech företag som strävar efter att hjälpa människor med ovanliga sjukdomar.

Under en kall vinterdag i December så höll Third Act en workshop med FIT Biotech som skulle komma att ligga som underlag för deras nya digitala profil.

Efter många iterationer och post-its landade vi en profil som kommer rullas ut i alla FIT Biotech's digitala och analoga kanaler.


Behöver ert varumärke ett visuellt lyft?
Kontakta oss